• Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
JA slide show
  • bosanski-hrvatski-srpski
  • English

Dobro došli !

Nadamo se da će internet prezentacija Agencije Stari Grad pružiti više informacija o stručnim poslovima i aktivnostima koje Grad Mostar poduzima na očuvanju svjetske baštine i zaštiti kulturno-istorijskog naslijeđa  u gradu Mostaru.

Odbor za svjetsku baštinu upisao je
PODRUČJE STAROG MOSTA GRADA MOSTARA
na UNESCO-ovu listu svjetske baštine
na 29.Sjednici u Durbanu,Južnoafrička Republika,17.07.2005.godine

Nacionalni spomenici

Sample image Nacionalnim spomenicima proglašena su ona pokretna i nepokretna imovina od velikog značenja za neku skupinu ljudi sa zajedničkim kulturnim, povijesnim, vjerskim ili etničkim naslijeđem  ...

Privremena lista

Sample image Dobra upisana na Privremenu listu smatrat će se nacionalnim spomenikom i uživat će zaštitu propisanu Zakonom o provedbi odluka Povjerenstva za zaštitu nacionalnih spomenika ...
Vijesti

Izrada Glavnog projekta sa revizijom uspinjače-žičare (Stjepan grad, Blagaj)
20/09/2017
article thumbnail

Pokrenut konkurentski postupak javne nabavke sa provođenjem E-aukcije za usluge Izrade Glavnog projekta sa revizijom uspinjače-žičare na Stari grad Blagaj (Stjepan grad). Odluka broj: I-25-709 [ ... ]


Održavanje objekta Agencije "Stari grad" Mostar
19/09/2017
article thumbnail

Donesena Posebna odluka o pokretanju javne nabave radova putem direktnog sporazuma za redovno održavanje objekta Agencije "Stari grad" Mostar. (Odluka broj: I-25-708/17 od 19.09.2017 [ ... ]


Sporazum o raskidu ugovora izrade glavnog projekta žičare - Stjepan grad, Blagaj
18/09/2017
article thumbnail

Dana 15.09.2017. godine je došlo do sporazumnog raskida Ugovora (Broj: I-25-316-12/17 od 18.05.2017. godine) za Izradu Glavnog projekta sa revizijom uspinjače-žičare na Stari grad Blagaj  [ ... ]


Tekuće održavanje objekata u vlasništvu Grada Mostara (objekti: Narodno pozorište i atelier D'Art)
07/09/2017
article thumbnail

Prema Planu javnih nabavki Agencije "Stari grad" za 2017. godinu pokrenut  otvoreni postupak sa provođenjem e-aukcije za nabavku radova "Tekuće održavanje objekata u vlasni [ ... ]


Prethodni sadržaji

Anketa

Je li turistička signalizacija u staroj jezgri grada primjetna?
 

Iz galerije